×

Is er informatie voor direct omwonenden beschikbaar?

Alle omwonenden van Indian Summer Festival ontvangen per post gedetailleerde informatie over Indian Summer Festival 2019. Om geluidsoverlast te beperken worden diverse maatregelen getroffen. Wij houden ons hierbij te allen tijde aan de normen zoals deze zijn vastgesteld in de door de gemeente afgegeven evenementenvergunning. Om dit te controleren worden er onafhankelijke geluidsmetingen door een daartoe gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf op diverse punten op het festivalterrein én in de omgeving uitgevoerd. Daarnaast investeren we jaarlijks in nieuwe, verbeterde geluidstechniek om waar mogelijk de spreiding van geluid nog verder terug te dringen.

Wij streven ernaar met deze maatregelen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, maar door wisselende windrichting en weersomstandigheden is vooraf niet precies vast te stellen of en waar eventuele geluidsoverlast zal ontstaan. Wij proberen uw vragen en klachten zo snel en goed mogelijk te registreren en hopen daarnaast op enig begrip. Mocht u toch last ondervinden, zijn wij gedurende de evenementenuren bereikbaar via 085-2100120.